WORD w Łodzi Ośrodek Terenowy w Sieradzu
Biuletyn Informacji Publicznej
InfoCar
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi 91-406, ul. Nowy Józefów 52/54
Oddział Terenowy w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. 3 Maja 7 tel. 43 822 62 68 fax 43 822 62 67
Oferta
Jesteś w: Strona główna

Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy w Sieradzu dowiedz się więcej na ODTJSieradz.pl
Akcja rozdawania maseczek
UWAGA !!!


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi informuje, iż planuje wznowienie działalności w Łodzi oraz we wszystkich Oddziałach Terenowych wg następującego harmonogramu:

od 4 maja 2020r. prowadzenie zapisów na egzaminy i szkolenia

od 6 maja 2020r. prowadzenie szkoleń i kursów

od 7 maja 2020r. prowadzenie egzaminów teoretycznych wszystkich kategorii oraz egzaminów praktycznych kat AM, A1, A2, A, C, CE, D prawa jazdy

od 18 maja 2020 r. prowadzenie egzaminów praktycznych na kat B1, B, BE i T prawa jazdy


Podane terminy dotyczące egzaminów praktycznych na kat. B prawa jazdy mogą ulec skróceniu lub wydłużeniu, w zależności od bieżącej sytuacji pandemicznej bądź indywidualnej zdającego (szczególne sytuacje gdy uzyskanie uprawnień jest niezbędne w życiu codziennym).

Przypominamy o obowiązku posiadania maseczki oraz rękawic ochronnych.

Na egzamin kat. A, A1, A2, AM należy zabrać ze sobą własny kask.

Na terenie WORD-u będą mogły przebywać jedynie osoby zapisane na egzamin.

O szczegółach będziemy informować wkrótce za pośrednictwem strony internetowej oraz na Facebooka.

Jednocześnie,informujemy, żeBiuro Obsługi Klientapozostaje dostępne dla Państwa od dnia 04.05.2020w godzinach 8:00 - 15:00 bezpośrednio oraz poprzez kontakt telefoniczny

informacje: 43822 62 68 wew. 43, 44

oraz telefoniczne umawianie 43822 10 22

lub za pośrednictwem platformy info-car.pl


Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi Piotr Romek
 UWAGA!!!!

W związku z ryzykiem wybuchu epidemii koronawirusa, Dyrektor WORD w Łodzi wprowadza możliwość odwołania egzaminu na DWIE GODZINY przed wyznaczonym terminem dla osób w złym stanie zdrowia (gorączka, kaszel, duszności)
Wniosek o odwołanie egzaminu, który ma się odbyć w Oddziale Terenowym w Sieradzu należy wysłać na adres: sekretariat@wordsieradz.pl
Uwaga!!!

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi Oddział Terenowy w Sieradzu informuje, że od dnia 01 stycznia 2020 roku  obowiązuje nowe rozmieszczenie zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym
szczegóły

Uwaga!!!!

Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi informuje, iż zgodnie z § 11 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz.U. z 2019r. poz.1206), odwołanie wyznaczonego terminu egzaminu państwowego jest możliwe w formie pisemnej, nie później niż na 2 dni robocze przed planowanym egzaminem państwowym.

Jednocześnie na podstawie § 11 ust. 6 cyt. rozporządzenia, w przypadkach losowych Dyrektor Ośrodka może podjąć decyzję o skróceniu terminu, o którym mowa powyżej, z tym że wniosek o odwołanie egzaminu winien wpłynąć do Ośrodka nie później niż na dzień roboczy przed wyznaczonym terminem (złożenie wniosku winno nastąpić w godzinach pracy Ośrodka w godz. 7:00-15:00). Powyższe ograniczenie jest spowodowane względami organizacyjnymi przy planowaniu procesu egzaminowania.Uwaga!!!

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 listopada 2019r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi zmienia adres siedziby z dotychczasowego na:

ul. Nowy Józefów 52

94-406 Łódź

Informujemy, że numery NIP, Regon pozostają bez zmian. Dotychczasowe adresy mailowe Ośrodka, podobnie jak numery telefonów, faxu, numery kont również nie ulegają zmianie.Uwaga!!!!

Uprzejmie informujemy, że od dnia 01 sierpnia 2019r. ulegają zmianie numery kont opłat za organizowane przez WORD Łódź egzaminy na prawo jazdy, szkolenia i inne usługi.

* wpłaty za egzaminy na prawo jazdy przyjmowane są na konto numer:

56 1130 1163 0014 7158 3320 0002


* wpłaty za szkolenia i inne usługi przyjmowane są na konto numer:

02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

 

 

 

 


Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi Oddział Terenowy w Sieradzu informuje, że od dnia 3.06.2019 roku istnieje możliwość najmu placów manewrowych w WORD Łódź Oddział Terenowy w Sieradzu.

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w egzaminie na prawo jazdy

Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w kursach i szkoleniach oraz osób korzystających z innych usług świadczonych przez Administratora

 

 


UWAGA !!!

Zniżka na badania psychologiczne

szczegóły

 

UWAGA !!!

Zgodnie z § 3.1 oraz § 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20.09.2016 Dz. U. z dnia 10października 2016r. poz. 1655 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi Oddział Terenowy w Sieradzu od dnia 10 listopada 2016r. jest zobowiązany do przesyłania, do Wydziałów Komunikacji w Starostwach, dokumentów osób egzaminowanych (które do tej pory mogły zdawać na zaświadczenie) w celu wygenerowania profilu kandydata na kierowcę (PKK).

 


Uwaga !!!
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi Oddział Terenowy w Sieradzu informuje, że z przyczyn organizacyjnych osoby przystępujące do egzaminu praktycznego kat. B w godzinach dopołudniowych powinny liczyć się z możliwością dłuższego oczekiwania na egzamin. Przystąpienie do egzaminu praktycznego od godziny 13:00 spowoduje, że okres oczekiwania będzie znacznie krótszy.

 

 

Uwaga !!!

Pliki cookies są używane w celach funkcjonalnych i statystycznych.Jeśli nie blokujesz cookies, to zgadzasz się na ich używanie i przechowywanie.

Ustawienia dotyczące plików cookie mogą być zmienione w opcjach przeglądarki.

 

 

Uwaga !!!! Uwaga !!!

Kwalifikacja wstępna i szkolenia okresowe kierowców Uwaga !!! przejdź do działu szkolenia

 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi

91-406 Łódź, ul. Nowy Józefów 52

Oddział Terenowy w Sieradzu

ul. 3-go Maja 7

98-200 Sieradz

tel. 043-822 62 68

fax 043-822 62 67

 

Bank i nr konta:

wpłaty za egzaminy na prawo jazdy przyjmowane są na konto numer: 56 1130 1163 0014 71583320 0002    (Prosimy o niewykorzystywanie tego konta do umawiania egzaminu przy pomocy portalu InfoCAR)

wpłaty za szkolenia i inne usługi przyjmowane są na konto numer: 02 1130 1163 0014 7158 3320 0004

 


NIP: 725-16-58-858

Sekretariat: sekretariat@wordsieradz.pl

Księgowość: ksiegowosc@wordsieradz.pl

 

Ważne !!!!!!

W przypadku wpłaty na konto bankowe w polu tytuł przelewu prosimy wpisać następujące dane: nazwisko i imię osoby, której dotyczy wpłata; następnie tekst "wpłata za egzamin" a na końcu podać numer PESEL osoby, której dotyczy wpłata

przykład: Kowalski Jan wpłata za egzamin 01234567890

W celu usprawnienia procesu potwierdzania wpłaty prosimy o przesłanie dowodu wpłaty na adres: SEKRETARIAT@WORDSIERADZ.PL (może to być skan w formacie JPG lub wydruk z systemu bankowego w formacie PDF) Informacji o potwierdzeniu wpłynięcia wpłaty udzielona będzie tylko pod numerem telefonu 43 822 10 22

 

Ośrodek czynny od poniedziałku do piątku w godzinach:

 

Sekretariat: 07.00 - 15.00

 

Kasa: 08.00 - 15.50

 

Biuro obsługi: 08.00 - 16.00 W przypadku dużej ilości klientów system kolejkowy wyłączany jest o godzinie 15:30 !

 

Pracujemy również w następujące soboty:

11, 25 styczeń 2020,

08, 22 luty 2020,

07,21 marzec 2020,

04,18 kwiecień 2020,

9, 23 maj 20120,

06, 20 czerwiec 2020,

04, 18 lipiec 2020,

01, 22 sierpień 2020,

05, 19 wrzesień 2020,

03, 17 październik 2020,

07, 21 listopad 2020,

05, 12 grudzień 2020,

W miesiącu czerwcu 2020 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy będzie dzień 12.06.2020 roku. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę 06.06.2020 roku.

W miesiącu grudniu 2020 roku dodatkowym dniem wolnym od pracy będzie dzień 24.12.2020 roku. Dzień ten będzie odpracowany w sobotę 05.12.2020 roku.

W soboty Biuro Obsługi Klienta obsługuje tylko osoby zdające tego dnia egzamin teoretyczny lub praktyczny !

 

Uwaga !!!

Istnieje możliwość ustalenia terminu egzaminu telefonicznie pod numerem 43 822 10 22 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 do 13:00 i 14:00 do 15:00. oczywiście po wcześniejszym dostarczeniu do WORD Łódź Oddział Terenowy w Sieradzu (osobiście lub przez instruktora OSK) numeru PKK otrzymanego ze Starostwa Realizowane będą tylko zapisy indywidualne (podczas jednej sesji zapisujemy tylko jedną osobę, zapisy większej ilości osób prosimy dokonywać bezpośrednio w Biurze Obsługi)